حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پنج شنبه, ۱۷ خرداد , ۱۴۰۳ ساعت تعداد کل نوشته ها : 388×
پنجشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۳ , ۱۸:۳۵:۲۹
عنوان خدمت
کلان )شناسه
خدمت(
عنوان زیر خدمت
(شناسه زیرخدمت)
نحوه ارائه
زیرخدمت
راهنمای
استفاده از
زیرخدمت
اطلاعات تکمیلی زیرخدمت )شناسنامه زیرخدمت( لینک صفحه
دریافت خدمت
FAQ SLA شماره تماس و نام
واحد پاسخگوی
زیرخدمت
اعزام مبلغین و اساتید فرهنگی-دینی – (۱۷۰۴۱۶۹۳۰۰۰) اعزام امام جماعت به كانون هاي جمعيتي مساجد،هيئات،كارخانجات،مدارس،ادارات و…

۱۷۰۴۱۶۹۳۱۰۱

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
استقرار روحانی در مناطق مورد نیاز و محروم – (۱۷۰۴۱۶۹۴۰۰۰) استقرار روحاني در مناطق روستايي

۱۷۰۴۱۶۹۴۱۰۰

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
ارائه مجوز ایجاد و فعالیت تشکل های دینی و قرآنی – (۱۷۰۶۱۶۹۵۰۰۰) صدور مجوز ایجاد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

۱۷۰۶۱۶۹۵۱۰۱

 

غیر حضوری

 

راهنمای خدمات

 

 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

 

 

 

لینک دریافت خدمت

 

 

 

سوالات متداول

 

 

 

بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
صدور مجوز ایجاد خانه های قرآن و عترت

۱۷۰۶۱۶۹۵۱۰۲

 

غیر حضوری راهنمای خدمات

 

 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

 

 

 

لینک دریافت خدمت

 

 

سوالات متداول

 

 

بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
صدور مجوز ایجاد کانون مداحان و شعرای آیینی

۱۷۰۶۱۶۹۵۱۰۳

 

 

 

راهنمای خدمات

 

 

 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

 

 

 

لینک دریافت خدمت

 

 

 

 

 

سوالات متداول

 

 

 

بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
صدور مجوز ایجاد کانون‌های فرهنگی تبلیغی

 

۱۷۰۶۱۶۹۵۱۰۴

 

غیر حضوری

 

راهنمای خدمات

 

 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

 

 

 

 

لینک دریافت خدمت

 

 

 

 

سوالات متداول

 

 

بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
صدور مجوز ایجاد انجمن‌های اسلامی

۱۷۰۶۱۶۹۵۱۰۵

 

غیر حضوری

 

 

راهنمای خدمات

 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

 

 

 

لینک دریافت خدمت

 

 

 

 

سوالات متداول

 

بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
 

صدور مجوز ایجاد هیئت مذهبی

۱۷۰۶۱۶۹۵۱۰۹

 

غیر حضوری

 

 

راهنمای خدمات

 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

 

 

 

لینک دریافت خدمت

 

 

 

سوالات متداول

 

بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
صدور مجوز ایجاد مرکز آموزش مداحی

۱۷۰۶۱۶۹۵۱۱۱

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

 

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم – (۱۷۰۶۱۶۹۶۰۰۰) صدور مدرک حفظ به حفاظ قرآن کریم

۱۷۰۶۱۶۹۶۰۰۰

غیر حضوری راهنمای خدمات  

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت

 

لینک دریافت خدمت

 

 

سوالات متداول

بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
پشتیبانی و حمایت از مداحان و ستایشگران اهل بیت علیهم السلام – (۱۷۰۴۲۰۰۷۰۰۰) صدور كارت شناسايي مداحان و ستايشگران اهل بیت علیهم السلام

۱۷۰۴۲۰۰۷۱۰۱

غیر حضوری راهنمای خدمات

 

اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
تربیت کادر متخصص آموزش قرآن کریم – (۱۷۰۴۲۰۰۸۰۰۰) تربیت معلمان قرآن کریم

۱۷۰۴۲۰۰۸۱۰۰

 

غیر حضوری

 

 

راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
 

تربیت مربیان آشنایی و اُنس کودکان با قرآن

۱۷۰۴۲۰۰۸۱۰۳

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
توانمندسازی شبکه تبلیغی و اقشار تأثیرگذار فرهنگی دینی – (۱۸۰۵۲۰۰۹۰۰۰) آموزش اخلاق و احکام کسب و کار ویژه اصناف

۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۰

 

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
آموزش تخصصی اساتید و معلمان حوزه دین

۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۱

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
آموزش تخصصی مسئولین تشکلهای دینی، روسای هیئات مذهبی، انجمنهای اسلامی و کانونهای فرهنگی

۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۲

 

 

 

غیر حضوری

راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
آموزش تخصصی روحانیون مستقر و هجرت

۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۳

 

 

غیر حضوری

راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
آموزش فرهنگی اجتماعی کارکنان دولت

۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۴

 

غیر حضوری

راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
 

 

 

 

توانمندسازی شبکه تبلیغی و اقشار تأثیرگذار فرهنگی دینی – (۱۸۰۵۲۰۰۹۰۰۰)

آموزش تخصصی مبلغات و بانوان فرهیخته

۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۵

 

غیر حضوری

راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
آموزش تخصصی مبلغین و ائمه جماعات

۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۶

 

غیر حضوری

راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
آموزش تخصصی مداحان و ستایشگران اهل بیت عصمت و طهارت(ع)

۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۷

 

 

غیر حضوری

راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
آموزش تخصصی مربیان مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی

۱۸۰۵۲۰۰۹۱۰۸

 

غیر حضوری

راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

 

 

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی

 

 

تولید و انتشار اخبار فرهنگی دینی – (۱۷۰۶۲۰۱۱۰۰۰) تولید و انتشار اخبار فرهنگي ديني

۱۷۰۶۲۰۱۱۰۰۰

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
حمایت از تشکل های دینی و مردمی – (۱۷۰۴۲۰۱۳۰۰۰) حمایت از اتحادیه های مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۰

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
حمایت از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت

۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۱

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
حمایت از خانه های قرآن شهری و روستایی

۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۲

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
حمایت از هیئات مذهبی

۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۳

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
حمایت از شورای هیئات مذهبی

۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۴

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
حمایت از کانون مداحان و شعرای آیینی

۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۵

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
حمایت از کانونهای فرهنگی تبلیغی

۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۶

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
حمایت از انجمنهای اسلامی

۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۷

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
حمایت از مجمع کانونهای فرهنگی تبلیغی

۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۸

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
حمایت از اتحادیه انجمن های اسلامی

۱۷۰۴۲۰۱۳۱۰۹

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
حمایت و برگزاری مراسم و جشنواره های فرهنگی-دینی – (۱۷۰۴۲۰۱۵۰۰۰) حمایت و برگزاری مسابقات و محافل قرآنی

۱۷۰۴۲۰۱۵۱۰۰

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
حمایت و برگزاری مراسم و مناسبتهای دینی و انقلابی

۱۷۰۴۲۰۱۵۱۰۱

 

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
آموزش و تربیت دانش آموزان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت – (۱۸۰۲۲۰۱۸۰۰۰) آموزش و تربیت دانش آموزان علوم و معارف اسلامی صدرای ولایت

۱۸۰۲۲۰۱۸۰۰۰

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
آموزش های عمومی و تخصصی قرآن کریم – (۱۸۰۵۲۰۱۹۰۰۰) آموزش های عمومی و تخصصی قرائت قرآن کریم

۱۸۰۵۲۰۱۹۱۰۰

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
آموزش های عمومی و تخصصی حفظ قرآن کریم

۱۸۰۵۲۰۱۹۱۰۱

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
آموزش های عمومی و تخصصی ترجمه و مفاهیم قرآن کریم۱۸۰۵۲۰۱۹۱۰۲ غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
آموزش های تخصصی تفسیر قرآن کریم

۱۸۰۵۲۰۱۹۱۰۳

 

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
صدور کد تبلیغی مبلغین و مبلغات – (۱۷۰۴۲۰۱۶۰۰۰) صدور كد تبليغي مبلغين و مبلغات غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
خدمات جانبی – (-) درخواست حواله نذورات محرم و صفر

۱

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی
ثبت نام اعتکاف

۲

غیر حضوری راهنمای خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت لینک دریافت خدمت

 

سوالات متداول بیانیه سطح توافق معاونت فرهنگی آقای تابعی